Välkommen till

www.evalenamartinson.n.nu.

 

Eva-Lena Martinson

Art/design

art-elm@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

About me

 

 

Art is communication, a conversation without words beween you and me. Where I want to bring you an experience and you, by seeing and receiving, give me your respons. Each painting is for me an opportunity to reach you in your feelings and might cause you to experience what I want to give you. If you see my pictures and they touches your senses, I have achieved everything I want with my art.

Konst är kommuikation, ett samtal utan ord mella dig och mig. Där jag vill ge dig en upplevelse och där du, genom att ta emot, ger mig ditt svar. Varje målning är för mig en möjlighet att nå dina känslor och kanske få dig att känna vad jag känner. Om du ser mina bilder och de berör dina sinnen, har jag uppnåt allt jag önskar med min konst. 

                                              

               

Eva-Lena Martinson. Born in Motala, Sweden. Growing up in Gothenburg. House and studio in Åsa, Halland, Sweden. Art education and with her own means of expression. Several exhibitions in Sweden. International success in glass art. Selected to represent Gothenburg/Sweden with an exclusive glass collection for the historic Eastindia ship´s journey to Kanton in China. 

 Eva-Lena Martinson. Född i Motala, Sverige. Uppväxt i Göteborg. Hus och ateljé i Åsa,Halland. Konstutbildning med egna vägar till konstnärliga uttryck. Ett flertal utställningar i Sverige. Internationella framgångar inom glaskonst. Utvald att representera Göteborg med en exklusiv glaskolletion vid Ostindienfararen Götheborgs resa till Kanton i Kina.

  

At the Government CCPIT office in Beijing, Eva-Lena´s sentimental collection of animal glass figurines made quite an impression which was followed up by additional collections of glass art. Zhang W.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)